Kennel Falkiaro

PLANLAGTE KULL I 2018

Planlagte kull S og T - Kull se under her for forelder og stamtavle på valpene det ble ingen valper hos meg, men prøver på nytt ved neste løpetid 💕

S-kull 

         Falkiaro`s Norwegian Noor   Nord Fin N Se EE UCH Lillian Honey Bear

Takk til Bente Lund for at jeg får låne hennes flott import fra Finnland.

  s-kull 2019

Begge Pra3 fri, øyenlyst uten øyesykdom og patella sjekket 0/0

 

 

 

Stamtavle "[Falkiaro-valp]"

 

Falkiaro s-valp  NORD EE UCH Lilileian Honey Bear  INT FIN N CH EE JCH JW-13 V-13 Lilileian Honor Of All  Mon Aminetten Brandon
 Lilileian Padme`Amidala
 Lilieian Lady Marmelade  FIN CH Shibazan Xanthoceras
 FIN CH Ziestan Toccara
Falkiaros Norwegian Noor Falkiaros Happy New Year INT N SE GIB UKR ROM UCH Bergrabben`s Up To Date
Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro
Tempeltibben`s Isis Zara INT N DK BGGr AZ MD UCH Mango`s Kenzo
Tempeltibben`s Donna

 

T-KULLET

Foreldre:

N DK NV-16 Mullagh Breaking Dawn & Falkiaros Otilda

Begge PRA3 Fri, øyenlyst og patellasjekket 0/0

T-kull

Stamtavla "[Falkiaro valp]"

[Valp] [N DK UCH NV-16 Mullagh Breaking Dawn] [CH GB CH An CH 13-14 CW 14-15 Rosanley The Adonis At Torfness] [GB CH JW Torfness Wu Of The Bhoys]
[Rosanley Keep The Faith]
[CH CJW 13 CW 13 Jun CH Gabriella Haust Flamboyants Of Mullagh] [Down Goblin Diego]
[Fibbi Des Haust Flamboyants]
[Falkiaros Otilda] [FIN EE CH N UCH Lilileian Honey Bear] [GIB FIN N BAL UCH FINJW-13 FINW-13-14 EEW-14 LVW-15 Lileian Honor Of All]
[Lilieian Lady Marmelade]
[Falkiaros Eksta Happy For You] [INT NORD UCH NV-07 NORD-07 NV-14-15 NORDVV-14-15 SEV-14-15 SEVV-14 NVV-15 Sagaland`s Å-chevy]
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro]

                                                                                                                                                                                                                           Valper født 21/4 og 23/4 2018 fra disse to kombinasjonene 

R-KULL 

Mor: Tempeltibben`s Isis Zara Pra 3 fri patella 0/0 øyenlyst uten øyesykdom 03.11.2017

Far: Falkiaro`s King Kovu Pra 3 fri øyenlyst ua. 03.11.2017 patella sjekket 

ZARA OG MILO KULL

 

Valper født 23/4 3 gutter rødsoble og 1 PC tispe. 

FØLG R-VALPENES UTVIKLING HER

Stamtavla "[Falkiaros Valp]"

 

[Valp] [Falkiaros King Kovu] [N UCH A-Princ] [N DK UCH Kri Kirs Black Balder]
[Mori`s Lovelines]
[Falkiaros Bella Binca] [INT N SE GIB UKR ROM UCH MOLD AZ TR CH Bergrabben`s Up To Date]
[Kiara]
[Tempeltibben`s Isis Zara] [INT N DK BGGrAZ MD UCH Mango`s Kenzo] [N S UCH Mango`s To-To]
[Bio-Bio`s Cup Of Tea]
[Tempeltibben`s Donna] [Sol-Wa Dalen`s Kaffi]
[N UCH Ki-Linn] 

       zelda og JJ kull       

     Q-KULL

Mor : Falkiaros JoyfulL Jamira «Zelda» Patella 0/0 Pra 3 Fri Øyenlyst 14.02.2018 Ua

Far: N DK UCH NV-2017 Mullagh Breaking Dawn Patella 0/0 Pra 3 fri, Øyenlyst uten tegn til øyesykdom 12/10-2017

                                                                                                  Valper født 21/4 3 gutter

FØLG VALPENES UTVIKLING HER     

  Stamtavla "[Falkiaro Valp]"

 

[valp]  [N DK NV-17 Mullagh Braking Dawn]  [Multi Ch Rosanley The Adonis At Torfness]  [GB CH JW Torfness Wun Of The Bhoys]
[ Rosanley Keep The Faith]
 [CH CJW-13 JUN CH Gabriella Haust Flamboyants Of Mullagh]  [Down Goblin Diego]
[ Fibbi Des Haust Famboyants]
[Falkiaros Joyfull Jamira] [N UCH Ziestan Ivari ]  Zik-Zak Ken
 Ziestan Inker
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro]  INT DK D VDH S LU CH Seduhin Whaiate Marama
 Sommerlyst’s Fo Kenu Ketu

 

 

 

 

 


                TIDLIGERE KULL                                           

P-kullet er født 10.04.2017 en stor gutt på 264 g sobel                                                                                         

  Føreldre: Falkiaros Joyfull Jamira og Mullagh Breaking Dawn

Begge øyenlyst uten tegn på øyesykdommer patella sjekket 0/0 og Pra 3 fri.  

    IMG_6634 – Kopi IMG_6276 – Kopi                        IMG_8790 IMG_9096 

IMG_8950

Zelda med gutten sin

 P-KULL 1 2 3  4 5 6 7 8 UKER

 STAMTAVLE P-KULL 

 

[Valp ] [Mullagh Breaking Dawn] [Mulit Campion Rosanley The Adonis At Torfness] [GB CH JW Torfness Wun Of The Bhoys]
[Rosanley Keep The Faith]
[CH  CJW 13 CW 13 JUN CH Gabreilla Haust Flamboyants Of Mullagh] [Down Goblin Diego]
[Fibbi Des Haust Flamboyants]
[Falkiaros Joyfull Jamira] [N FIN DK UCH Ziestan Ivari] [Zik-Zak Ken]
[Ziestan Inker]
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro] [INT DK D VDH S LU CH Seduhin Whaiate Marama]
[Sommerlyst`s Fo Cunu Ketu]

 

Ønsker dere valp ta kontakt på tlf 41 28 59 47 eller send meg en mail på kristin.falkiaro@gmail.com


VALPE KULL 2016 

O-Kull : Lilileian Honey Bear og Falkiaro`s Exstra Happy For You

Begge er øyenlyst ua, Pra 3 free og kneeledd testet 0/0

5 valper født 14.06-2016 3gutter og 2 jenter

Valper i utvikling

1 og 2 uker ,3 uker og 4 uker,  5 og 6 uker

Foreldre Saxon og Ebba

Presentasjon2

Hodebilde

hodebilde saxon og Ebba

Stamtavle "[O-Kull]"

[Valp] [Lilileian Honey Bear] [INT FIN N CH EE JCH JW-13 V-13 Lilileian Honor Of All] [Mon Aminetten Brandon]
[Lilileian Padme`Amidala]
[Lilileian Lady Marmelade] [FIN CH Shibazan Xanthoceras]
[FIN CH Ziestan Toccara ]
[Falkiaros Exstra Happy For You] [INT NORD H UCH NV-07 NORDV -07 NV-14-15 NVV-14 NORDVV-14-15 SEV 14-15 SEVV-14 NVV-15 Sagaland`s Å-Chevy] [INT NORD FIN RO UCH DDSW--06 Sagaland`s U-Ran-Us]
[INT NORD UCH NV-03-04-05 Sagaland`s Saga]
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro] [INT CH POLV-07 S UCH DK UCH KB UCH DKV-04 D UCH VDH UCH BDSG-04 Seduhin WhaiateMarama]
[Sommerlyst`s Fo-Cunu-Ketu]

 


 

M- Kull : Mullagh Breaking Dawn og Falkiaro`s Golden Bella Donna

Begge er øysnlyst, Pra 3 free og kneeleddtestet

Født: 24.05-2016

Valper i utvikling

1 uke ,  2 uker 3 uker4 og 5 uker, 6 og 7 uker, 8 uker

Foreldre  J J OG BELLA

jj og bella

Hodebilde

jj Bella hodebilde

Stamtavle "[N-Kull]"

[Valp] [Mullagh Breaking Dawn] [CH GIB CH AN 13,14 CW 14,15 Rosanlay The Adonis At Torfness] [GB CH JW Torfness Wun Of The Bhoys]
[Rosanlay Keep Tha Faith]
[CH CJW 13 CW13 Jun CH Gabriella Haust Flamboyants Of Mullagh] [Down - Goblin Diego]
[Fibbi Haust Flamboyants]
[Falkiaros Golden Bella Donna] [Falkiaros Evening Star] [INT NORD UCH NV-07 NORD -07 Sagaland`s Å Chevy]
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro]
[Falkiaros Bealla Donna] [N S GIBZ UCH Bergrabben`s Up To Date]
[Kiara]

 

N-Kull Falkiaro`s Happy New Year og  Tempeltibben's Isis-Zara

Begge er øyenlyst, Pra 3 Free og kneledd testet.

Valper Født 27.05-2016

 Valpene i utvikling

1 -uke, 2-uker, 3 uker , 4 og 5 uker, 6 og 7 uker, 8 uker

Foreldre  Shiraz og Zara

M-kull Shiraz og Zara

Hodebilde

Hodebilde m-kull shiraz og Zara

 

Stamtavle M-kullet

[ valp] [Falkiaro`s Happy New Year] [N S GIBZUCH Bergrabben`s Up To Date] [N UCH  Alundina Lha Channa]
[INT NORD FIN R LIT UCH FINV-06 Sagaland`s Xara]
[Sommerlyst`s Queen Of Falkiaro] [INT D DK VDH S LU CH Seduhin Whaiate Marama]
[Sommerlyst`s Fo Kunu Ketu]
[Tempeltibben`s Isis Zara] [INT N DK BGGR AZ MD UCH Mango`s Kenzo] [N S UCH Mango`s To-To]
[Bio-Bio`s Cup Of Tea]
[Tempeltibben`s Donna] [Sol-Wa Dalen`s Kaffi]
[N UCH Ki-Linn]